اتصالات پلی اتیلن

همه
اتصال ماده
اتصال نر
اتصالات پلی اتیلن دنده ای
درپوش
رابط اتصالات پلی اتیلن
فلنج
واشر لاستیکی
 • اتصال پیچی ماده
  anemptytextlline
 • اتصال پیچی نر
  anemptytextlline
 • درپوش انتهایی
  anemptytextlline
 • رابط پیچی مساوی
  anemptytextlline
 • فلنج جوشی
  anemptytextlline
 • مغزی دنده ای
  anemptytextlline
 • تست اول
  anemptytextlline